Projekt osvětlení fasády. Rodinný  dům, Dolní Lomnice 

Ing.arch. Richter Irina